Generaattorit

Varavoima


Moottorigeneraattorit

 • Laaja valikoima
 • Diesel- ja bensiinikäyttöiset
 • 1- ja 3-vaiheiset
 • Konttiin asennettu
 • Avoimet ja äänieristetyt
 • Avain- ja automaattikäynnisteiset
 • Siirrettävät ja kiinteät
 • Hitsausgeneraattorit
 • "Salkkumallit´"


Dieselgeneraattorit


Dieselmoottoriset generaattorit 8 kVA - 1250 kVA

Myös dieselkäyttöisissä malleissamme moottorigeneraattoriyhdistelmä on kiinnitetty teräsprofiilikehikkoon tärinänvaimennuskumein. Moottorit ovat nelitahtisia, suoraruiskutteisia, automaattisella kierrosnopeuden säädöllä varustettuja ilma- tai vesijäähdytteisiä dieselmoottoreita.

Generaattorit ovat yksi- tai kolmivaiheisia, synkronisia, itsemagnetoituvia ja itsesäätyviä AC-generaattoreita. Jännitesäätöjärjestelmät ovat pääsääntöisesti elektronisia, poikkeuksena yksivaiheiset ja pienet kolmivaiheiset mallit.


Traktorigeneraattorit

 • Laaja valikoima: 10 - 85 kVA
 • Monipuolinen pistorasiavarustus
 • Monipuolinen suojaus: oikosulku-, ylikuormasuojaus ja alijännitelaukaisu (voidaan käyttää 4- ja 5-johdinjärjestelmissä)

Pistorasiavarustus

1. 5x125 A, kiinteistön syöttöön, ei vikavirtasuojausta
2. 5x63 A, kiinteistön syöttöön ei vikavirtasuojausta
3. 5x32 A, kiinteistön syöttöön, ei vikavirtasuojausta
4. 5x32 A, työmaakäyttöön, vikavirtasuojaus
5. 5x16 A, työmaakäyttöön, vikavirtasuojaus
6. 230 V 16 A, työmaakäyttöön, vikavirtasuojaus