Dalbo-jyrät


Euroopan suurimman jyrävalmistajan, tanskalaisen Dalbon, mallisto on erittäin monipuolinen. Saatavilla on yksi- ja kolmeosaisia Flex-nostolaitejyriä, sekä kolme- ja viisiosaisia hinattavia jyriä Minimax ja Maxiroll.


Nostolaitejyrät


Jyrässä on vahva kolmipisterunko, jolla se kiinnittyy niveltyvästi traktoriin, kuten kolmiosaisten jyrien lohkot jyrärunkoon. Näin jyrä seuraa työskenneltäessä tarkasti pellon pinnanmuotoja. Kolmiosaisissa jyrissä on teleskooppinen aisa, joka laskee jyrän hinattavaan työskentelyasentoon ilman työkalujen tms. käyttöä. Kolmiosaisen jyrän saa myös hydraulisesti hallittavana mallina, jossa kuljetus- ja työasentoon muuttaminen tehdään hydraulisesti.


Hinattavat jyrät


Dalbon Minimax- ja Maxiroll-jyrät ovat erittäin helppokäyttöisiä ja monipuolisia peltojyriä. Ne kulkevat kätevästi traktorin perässä hankalistakin paikoista hyvän runkokorkeutensa ja reilun pyöräkokonsa ansiosta. Jyrät kääntyvät työasentoon kaksitoimisella hydraulisylinterillä ja täysin auettua painuvat maata vasten pyörien noustessa samalla ylös. Jokainen jyrälohko työskentelee itsenäisesti maanpinnan vaihteluja myötäillen, mutta jouset (Minimax) tai hydrauliikkasylinterit (Maxiroll) jakavat painon tasaisesti kaikille lohkoille. Näin saadaan tasainen jälki koko työleveydelle.

Jyrissä on painemittari työskentelyn helpottamiseksi. Pitkän käyttöiän takaamiseksi kaikki laakerit ovat erikoistiiviitä kuulalaakereita. Minimax-jyrät voidaan varustaa 45, 50 tai 60 cm:n Cambridge-kiekolla, Maxiroll 50, 55 tai 60 cm:n. Molemmat mallit voidaan vaihtoehtoisesti varustaa 53 cm:n Crosskill- tai nurmikiekoilla. Cambridge-kiekkoa suositellaan itävän kasvuston tai esim. niityn jyräämiseen. Hammastetut kiekot rikkovat maanpinnan ja ilmaavat juuriston. Tukevat välikiekot estävät jyrän takkuamisen pehmeässä maassa. Pyöristetty muoto suojaa kasvustoa vaurioilta ja kiekkoja itseään kivivaurioilta. Crosskill-kiekkoa käytetään, kun halutaan maanpinnasta huokoinen, jolloin sen huuhtoutuminen on pienempää. Crosskill-kiekot pysyvät hyvin puhtaina ja kestävät kiviä. Myös ne sopivat itämisvaiheen jyräämiseen.

Lisävarusteena on Minimax-malleihin saatavana hydraulinen palkkilata säädettävillä muokkaussormilla ja Maxiroll-malleihin hydraulinen crackerboard-joustolamellilata järeillä kulutusta hyvin kestävillä kärjillä. Crackerboardin työskentelykulma säädetään karalla, eikä työsyvyyden vaihtelu muuta sitä, mikä mahdollistaa haluttaessa agressiivisen kontaktin muokattavaan ainekseen ja tuottaa näin parhaan mahdollisen muokkaustuloksen olosuhteista riippuen. Jäykillä mailla crackerboardin piikit voidaan lukita yhteen  lisävarusteena saatavalla lukitussarjalla, ja erityisen kovissa ja kuivissa olosuhteissa ne voidaan varustaa murskauspiikein. Muita lisävarusteita ovat kivilaatikot, hydrauliset jarrut, pyöränjäljen kuohkeuttimet, sekä valosarja.


Dalbo Maxiroll-jyrä työssä: